Monipuolinen osaaminen takaa hyvän asiakaskokemuksen

Kuva ja teksti: Outi Sirviö

Aurio Hoiva Oy:n yrittäjä ja vastaava sairaanhoitaja Maren Olkkonen toteaa, että jokainen ansaitsee hyvää huolenpitoa ja hoivaa.

Luottamus ja läsnäolo luovat turvaa asiakkaalle

Aurio Hoiva Oy:ssä tehdään töitä asiakkaan parhaaksi, asiakasta kunnioittaen.
—Työntekijän luonne ja monipuolisuus ovat tärkeitä tässä työssä, kertoo Aurio Hoiva Oy:n yrittäjä ja vastaava sairaanhoitaja Maren Olkkonen.
Maren kertoo, että yritystä perustaessaan tunnuslause ”Perhe lähelläsi” kuulosti hyvältä, sillä onhan kyseessä perheyritys.
—Slogan on tullut koko ajan todellisemmaksi, sillä hoitajina olemme lähellä asiakasta. Maren pitää ihannetilanteena sitä, että työntekijät jättävät oman jälkensä hoidettavan ikäihmisen luo, kuten oma tytär tai poika.
—Perhe on tärkeä asia, ja meille siihen kuuluminen on hyvin luontevaa.
Aurio Hoiva Oy:n työntekijät ovat aktiivisesti yhteydessä ikäihmisten omaisiin.
—Pyrimme siihen, että mekin olemme yhteydessä omaisiin, niin iloissa kuin suruissa.

Elämänkirjo näkyy myös työssä

Maren Olkkonen iloitsee osaavista työntekijöistä, joista näkee, että he paneutuvat työhönsä sydämellä.
—Työntekijät näkevät ja kuulevat ikäihmisten elämästä koko elämänkirjon, välillä he saavat kuulla todella uskomattomiakin tarinoita. Nämä tarinat ja kertomukset muistuttavat siitä, että töitä tehdään oikeiden ihmisten kanssa.
Hyvän asiakaskokemuksen takaa myös se, että työssä pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että samat henkilöt kävisivät asiakkaan luona.
—Ihan aina tämä ei valitettavasti onnistu, etenkin ilta- tai viikonloppuvuoroissa.

Asiakas tunnetaan henkilökohtaisesti

Asiakkaan luona tehdään määritellyt tehtävät, mutta jos jokin muu asia on käyntikerralla tärkeämpi, keskitytään siihen.
—Itse ihminen on tärkein syy, miksi hänen luonaan käydään. Joskus ulkoillaan tai käydään vaikka satamassa kahvilla, kun edellisellä kerralla on tehty vähän tiivistetymmin sovitut tehtävät, Maren kuvailee.
Työntekijät tekevät asiakkaiden kanssa myös vierailuja ystävien ja sukulaisten luokse, mikäli asiakas ei yksin kykene siihen.
—Pääpainopiste työssämme on kokonaisvaltainen auttaminen, Maren toteaa.
Työntekijät tuntevat ikäihmiset hyvin.
—Tunnistamme herkästi, mikäli tarvitaan lääkärin konsultaatiota esimerkiksi ahdistumistilanteissa. Osaamme myös antaa aikaa ja rauhoitella asiakasta, mikäli tilanne niin vaatii.
Maren Olkkonen kertoo, että monen asiakkaan fyysinen kunto ja väsymys voivat olla jo ehtoopuolella.
—Jokainen kallisarvoisen elämän elänyt ihminen on ansainnut hyvän huolenpidon ja hoidon, Maren painottaa.

Ollaan lähellä, kun omaiset eivät voi

Monen Aurio Hoiva Oy:n asiakkaan omaiset saattavat asua toisella paikkakunnalla.
—Monella ikäihmisellä ei ole lähellä henkilöä, joka voi auttaa heitä erilaisissa arjen asioissa. Meidän työntekijämme neuvovat ja kertovat myös taloudellisista tuista, joita ei osata tai tiedetä hakea.
Eläkkeensaajille on olemassa erilaisia tukimuotoja, kuten eläkkeensaajan hoitotuki, kuljetustuki, kotitalousvähennys ja palvelusetelit.
—Hyvään asiakaskokemukseen kiteytyy paljon erilaisia asioita, joista meidän tulee huolehtia, Maren sanoo.