Tietoa palvelusetelistä


Kysy kunnan edustajalta oletko oikeutettu saamaan palveluseteliä. Palvelusetelillä sinulla on mahdollisuus valita kunnallisen palvelun tai Aurio Hoivan tuottaman palvelun välillä. Kuntasi maksaa korvausta palveluntuottajalle palveluista, jolle kunta on tehnyt palvelusetelin myöntämisestä päätöksen. Sinä maksat palvelusetelin arvon ja meidän palvelumme hinnaston mukaisen erotuksen. Palvelusetelillä ostettuun palveluun ei voi hakea kotitalousvähennystä. Lisäpalvelut maksat itse ja niihin voit hakea kotitalousvähennystä.

Säännöllinen kotihoidon palveluseteli

Kotihoitoa voidaan myöntää ikäihmiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla, ja jonka avuntarve täyttää kaupungin kotihoidon kriteerit. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaativat päivittäistä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon kriteerit täyttävälle henkilölle voidaan myöntää palveluseteli vaihtoehtoisena palveluna kaupungin antamalle palvelulle enintään vuodeksi kerrallaan.

Laske palvelusetelisi arvo Lahden kaupungin palvelusetelilaskurin avulla

Tilapäinen kotihoidon palveluseteli

Kaupunki voi myöntää kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle kiinteähintaisen palvelusetelin tilanteessa, jossa palvelutarve on tilapäistä ja lyhytkestoista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutuminen.

Veteraanien kotiinannettavien palveluiden palveluseteli

Valtionkonttori myöntää vuosittain määrärahoja veteraanien kotiin vietäviin, sosiaalihuoltolain mukaisiin avopalveluihin. Vuoden 2016 määrärahoja käytetään mm. Lahdessa palveluseteleihin (arvo 150 €). Palvelusetelit postitetaan veteraaneille kotiin. Palveluseteleitä myönnetään erissä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Muista kysyä oikeuttasi viranomaisilta.

Omaishoidon vapaan palveluseteli

Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen, jos omaishoidettavan hoitoa ei haluta tai voida järjestää kaupungin hoito- ja palveluyksiköissä tai palvelusetelin käyttöön on muu perusteltu syy. Palvelusetelillä omaishoitaja voi hankkia korvaavaa hoitoa kotiin.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin tarjottavaa apua lastenhoitoon, kasvatukseen, kodinhoitoon, asiointiin sekä muuhun tavanomaiseen elämään liittyvien asioiden hoitamiseen tai niissä avustamiseen. Työskentely perheessä voi olla lasten hoitoa, kevyitä kotitöitä, yleissiisteydestä huolehtimista, pyykkihuoltoa, ruuan laitossa avustamista, keskustelua ja ohjausta. Palveluseteleitä voi saada mm. seuraavissa tilanteissa: • raskauteen, synnytykseen ja vauvan hoitoon liittyvä tarve • vanhemman asioiden hoito (yksinhuoltajaperheet/pikkulapsiperheet) • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve • vanhemman tai lapsen sairauteen tai vammautumiseen liittyvä tarve • muu äkillinen kriisi (esim. avioero, onnettomuus, kuolema lähipiirissä)

Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun sijaistamisen palveluseteli

Henkilökohtaisen avustajan palveluseteliä voi käyttää oman vakituisen avustajan sairastuessa, lomakausina tai palvelutarpeen lisääntyessä.