Paikallinen perheyritys

Tulevaisuuden hoiva- ja hyvinvointipalveluja tutkittaessa 57 % vastaajista toivoi palveluiden tuottajaksi paikallisen yrityksen. Tällöin yritys koetaan tutuksi, sen historia tunnetaan ja suosittelijoita löytyy lähipiiristä. Paikallisuus luo mielikuvan luotettavasta ja henkilökohtaisesta palvelusta. (Diak B raportteja 54, Yksityisen varautumisen lähtökohdat tulevaisuuden hoiva- ja hyvinvointipalveluissa)

Missio

Aurio Hoivan missio on kulkea asiakkaan rinnalla tarjoten tukea ja keinoja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia iästä huolimatta tutussa asuinympäristössä.

Visio

• Aurio Hoiva on valtakunnallisesti toimiva sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja.
• Olemme edelläkävijä uudistaessamme jatkuvasti koti- ja terveydenhoitopalveluja.
• Olemme arvostettu työnantaja, jossa työntekijämme haluavat toimia ja kehittyä ammatillisesti.
• Palvelumme takaa laadukkaan hoidon sekä parhaan asiakaskokemuksen.

Arvot

Perhe lähelläsi
Asiakkaan ja tämän läheisen etu ohjaa toimintaamme ja päätöksiämme palveluiden jokaisessa vaiheessa. ”Perheenä lähelläsi” varmistamme, että luvattu ja kirjattu hoito ja hoiva ovat tarkoituksenmukaisia vastaten asiakkaan toiveita ja tarpeita.
Ihmisarvoinen vanheneminen
Jokainen meistä on arvokas ja jokaisella on oma elämäntarina kerrottavana. Hoitajina teemme työtä luottamuksellisen ja arvostavan hoitosuhteen luomisessa.
Positiivisuus
Yrityksemme vahvuutena ovat työntekijät, joita yhdistää halu työskennellä asiakkaidemme parhaaksi. Hyvä ja positiivinen työilmapiiri auttaa jaksamaan ja välittämään sekä olemaan ylpeä omasta työstään.
Kasvaminen ja kehittyminen
Toimintamme perusta on kasvaa ja toimia taloudellisesti. Arvioimme ja reagoimme nopeasti muutostilanteisiin. Olemme läsnä ja kuuntelemme asiakkaita, työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita.